Inschrijven nieuwsbrief

Privacy policy

SDITG verwerkt gegevens van werknemers en werkgevers in de Technische Groothandel. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door SDITG behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van informatie aan stakeholders, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website of andere activiteiten van intern beheer. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door SDITG verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan SDITG de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens
SDITG bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet. In dat geval bewaart SDITG de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies
Bij bezoek van de website van SDITG wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. SDITG maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.

Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij naar 'Help' in de toolbar van de webbrowser.

Nieuwsbrief
SDITG verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving  ook gericht worden aan contact@samwerkt.nl.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die SDITG over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot contact@samwerkt.nl of per post aan SDITG, postbus 4076, 5004 JB te Tilburg. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden.

SAM KALENDER 2024 (TIPS)

Mei

1 mei: Dag van de Arbeid

SAM vindt het belangrijk dat jij lekker in jouw vel en je werk zit. SAM helpt je daarbij. Met de workshop ‘Het Goede Gesprek’.

Juni

30 juni: Wereld Social Media Dag

Afkicken van social media


weten wat er gaat veranderen in je werk?
Sam helpt!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief