Inschrijven nieuwsbrief

Privacy policy

Hierbij ga ik akkoord met het privacy beleid van SAM

Hierbij ga ik akkoord met het privacy beleid van GoodHabitz

Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen met GoodHabitz

 

Privacyverklaring 31-08-2021 
 

SAM is een initiatief van de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties krachten bundelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren van vakbekwaam personeel in de Technische Groothandel.


Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel (SDITG), gevestigd aan postbus 4076, 5004 JB te Tilburg,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze website en dienst worden aangeboden door SAM en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64452069. 
Waar in deze privacy policy wordt gesproken over ‘we’, ‘wij’ ‘ons’ of ‘SAM’, wordt SDITG bedoeld. 


Contactgegevens

Naam: SDITG

Postbus 4076

5004 JB te Tilburg

0800 22 55 726

https://www.samwerkt.nl/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SAM verwerkt gegevens van werknemers en werkgevers in de Technische Groothandel. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt gegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam/organisatie

- Functie

- IP-adres

- Telefoonnummer

- Adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van jou als gebruiker en zorgen dat de persoonsgegevens die je met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van informatie aan stakeholders, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website of andere activiteiten van intern beheer. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door SAM verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.  Ook kan SAM de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen binnen het kader van onze dienstverlening:

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Verzenden van onze alert en/of folder

- Inschrijven voor SAM trainingen, workshops, coaching, andere bijeenkomsten en activiteiten

Je kunt je via de link in de mail afmelden voor deze nieuwsbrief. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan contact@samwerkt.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SAM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAM) tussen zit. 

SAM gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

ActiveCampaign

  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere e-mails (bijvoorbeeld de activatie mail, wachtwoord reset, etc.). 
  • Het opstellen van statistieken om inzicht te krijgen in de resultaten en effectiviteit van onze e-mails, uitsluitend ten behoeve van (en in te zien door) SAM
    Met deze partij worden alleen naam en e-mailadres uitgewisseld.
  • Agendamodule voor SAM events

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Al jouw gegevens worden door ons veilig bewaard. SAM deelt je persoonsgegevens nooit met je werkgever.

Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet. In dat geval bewaart SAM de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SAM deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij bezoek van de website van SAM wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. SAM maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.

Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij naar 'Help' in de toolbar van de webbrowser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Een beperkt aantal medewerkers binnen SAM is bevoegd tot inzage in jouw persoonsgegevens. Inzage is gebaseerd op rollen, verantwoordelijkheden en op een need to know basis. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in je wachtwoord.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@samwerkt.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

                                                        

SAM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@samwerkt.nl

 

 

Onze servers zijn gelokaliseerd bij Kōdo. Dit is een goed beveiligd datacentrum. 

 

Voor het inloggen op onze website en voor het dataverkeer van ingelogde gebruikers naar en van onze website maken wij gebruik van SSL-beveiligingscertificaten. 

 

Tot slot
Wij behouden ons het recht om deze privacy policy aan te passen. De ingangsdatum staat bovenaan dit document. 

 


weten wat er gaat veranderen in je werk?
Sam helpt!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief