Inschrijven nieuwsbrief

Disclaimer

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel (SDITG) besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt SDITG geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan SDITG. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDITG.

© 2019, Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel

SAM KALENDER 2023 (TIPS)

Juni

30 juni: Wereld Social Media Dag

Afkicken van social media

Juli

15 juli: Wereld Jonge Talentendag

Vul het SAM Talent in Zicht formulier in


weten wat er gaat veranderen in je werk?
Sam helpt!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief