Inschrijven nieuwsbrief

Disclaimer

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel (SDITG) besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt SDITG geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan SDITG. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDITG.

© 2019, Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel

SAM KALENDER 2022 (TIPS)

September

19-25 september: Week van het Werkgeluk

Minder zorgen, meer genieten! In deze training leer je hoe je jouw geluksgevoel vergroot.

Oktober

Stoptober. Stoppen met roken.

Stick to the plan. Deze maand staat in het teken van stoppen met roken. Ga jij deze uitdaging aan?


weten wat er gaat veranderen in je werk?
Sam helpt!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief